Είναι η ψυχοθεραπεία κατάλληλη για μένα;

Η ψυχοθεραπεία είναι μια διαδικασία μέσω της οποίας ο άνθρωπος μπορεί να κατανοήσει τους λόγους για τους οποίους νιώθει ή συμπεριφέρεται με συγκεκριμένους τρόπους και να υποστηριχθεί στις προσπάθειες αλλαγής αυτών.
Περισσότερα