ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η Κλινική Ψυχολογία είναι ένας εφαρμοσμένος κλάδος της Ψυχολογίας, που συνδυάζει την επιστήμη, την θεωρία και την πρακτική. Ο κλινικός ψυχολόγος είναι εκπαιδευμένος και ικανός να κάνει αξιολόγηση και έγκυρη διάγνωση των ψυχολογικών δυσκολιών, αλλά και να προτείνει και να παράσχει την κατάλληλη θεραπευτική αντιμετώπιση.

Η Γνωσιακή - Συμπεριφοριστική Ψυχοθεραπεία είναι μια δομημένη ψυχοθεραπευτική προσέγγιση, που βρίσκει εφαρμογή σε πλήθος ψυχικών διαταραχών με υψηλή αποτελεσματικότητα. Επικεντρώνεται στην επίλυση των τωρινών προβλημάτων του ανθρώπου και στην βελτίωση της ποιότητας της ζωής του και συνήθως είναι βραχείας διάρκειας σε σχέση με τις άλλες ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις. Βασίζεται στην συνεργασία μεταξύ του θεραπευτή και του θεραπευόμενου και αξιοποιεί ένα πλήθος γνωσιακών και συμπεριφοριστικών τεχνικών. Στόχος της είναι να διδάξει το άτομο να αποκτήσει τον έλεγχο των σκέψεων, των συναισθημάτων και της συμπεριφοράς του, διορθώνοντας τις δυσλειτουργικές του σκέψεις και πεποιθήσεις. Μια από τις βασικές αρχές της είναι η άποψη ότι οι διάφορες συναισθηματικές καταστάσεις δεν προκαλούνται λόγω των ίδιων των γεγονότων ζωής, αλλά λόγω του νοήματος που ο άνθρωπος αποδίδει στα γεγονότα αυτά.

«Ταράσσει τοὺς ἀνθρώπους οὐ τὰ πράγματα, ἀλλὰ τὰ περὶ τῶν πραγμάτων δόγματα» (Επίκτητος)

Η Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Ψυχοθεραπεία έχει υποβληθεί σε αυστηρότατο επιστημονικό έλεγχο και έχει αποδεδειγμένα υψηλή αποτελεσματικότητα σε ένα πλήθος ψυχικών προβλημάτων και διαταραχών, όπως οι αγχώδεις διαταραχές (επεισόδια πανικού, αγοραφοβία, γενικευμένο άγχος, ειδικές φοβίες, κοινωνική φοβία, ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή κ.ά.), οι διαταραχές της διάθεσης (κατάθλιψη, δυσθυμία, διπολική διαταραχή), το πένθος, οι διαταραχές διατροφής, τα ψυχοσωματικά προβλήματα, η σχιζοφρένεια και οι ψυχώσεις, οι διαταραχές προσωπικότητας, καθώς και οι δυσκολίες που συναντά ο άνθρωπος στην εργασία του, στις διαπροσωπικές του σχέσεις κ.ά. Εφαρμόζεται με επιτυχία σε ενήλικες, εφήβους, γονείς, παιδιά και ζευγάρια, ενώ όταν χρειάζεται συνδυάζεται με την φαρμακοθεραπεία και ενισχύει σημαντικά τα αποτελέσματά της.

Οι περισσότεροι θεραπευόμενοι, που ξεκινούν Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Ψυχοθεραπεία, παρατηρούν μείωση των συμπτωμάτων τους μέσα στις πρώτες εβδομάδες της θεραπείας, εφόσον συμμετέχουν ενεργά και είναι συνεπείς στις θεραπευτικές συναντήσεις.